Protan PVC katused

Kui Te soovite kõige vastupidavamat katust ning olete väsinud pidevatest hüdroisolatsiooni remontidest ja olete valmis võtma kasutusele uusimaid katusetööde tehnoloogiaid, siis Protan PVC membraankatuse monteerimine on hea võimalus probleemide lahendamiseks mitmeteks aastakümneteks. Nagu näitab praktika, tasub Protan katus end ära juba esimese 5-10 aasta kasutamise käigus.

Protan PVC katused

Protan PVC materjali monteerimisel kinnitatakse mehaaniliselt tüüblitega katuse aluskonstruktsiooni külge, et ennetada materjali rebenemist tuuletormide puhul. Protan katusekatte- ja hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldus on üsna keeruline ning nõuab kindlat kogemust katusetöödes. PVC katusekatte paigaldust võib teostada isegi miinustemperatuuride puhul, mõjutamata tööde kvaliteeti ning katuse paranduse ohustamist. See annab PVC katusele kindlad eelised võrreldes teiste hüdroisolatsioonimaterjalidega.

Laialdane polümeersete membraanide valik ja hoolikalt väljatöödatud lamekatuste paigalduste tehnoloogiad lubavad Teil leida optimaalseid lahendusi praktiliselt iga katuse jaoks. Terves maailmas on polümeersete membraanide osakaal pidevalt suurenemas tänu membraanide laialdasele kasutusele taasehitatavatel hoonetel, kui kvaliteet on määravam Tellija jaoks, samuti tänu vananenud materjalide ja tehnoloogiate (ruberoid jms) osakaalu vähenemisele olemasolevate katuste rekonstrueerimisel. Membraanide populaarsuse kiiret kasvu võib põhjendada nende suurepäraste tehnoloogiliste ja tarbijalike omaduste poolest: polümeersed membraanid on kauakestvad ja lihtsad hooldamisel. Polümeerse PVC membraani eluiga on üle 30-ne aasta. Meie ettevõte annab firmagarantii membraankatuse paigaldamisele 2- 5 aastat (olenevalt valitud katusetüübist ning –töödest).

PVC katus Protan

Te võite esitada enda küsimusi meie spetsialistidele, mis puudutavad hüdroisolatsiooni monteerimise- ja parandustöid, samuti pehme kattega katuse või PVC membraankatuse paigaldustöid. Samuti võite Te kutsuda meie spetsialisti konsultatsiooniks, ülevaatuseks ning Teie katuse mõõtetööde teostamiseks, siis meie koostame Teile tulevate tööde hinnapakkumise. Vajadusel võite Te teha ise kõik vajalikud mõõtetööd, vastates küsimusele kategoorias “Hinnapäring”, ning meie spetsialistid teevad orienteeruva hinnapakkumise.